ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมร...

read more