กันยายน 22, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศ นักเรียนปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

read more
เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 **สามารถมารับใบสมัครได้ที่ห้องงานประชาสั...

read more