บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบรถยนต์ จำนวน 1 คัน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จัดทำชุดอุปกรณ์ป้อนเจลแอลกอฮอล์โดยไม่มีการสัมผัส เพื่อป้องกันโรคโควิค​19
Uncategorized, ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ (ปวช.) (สำหรับผู้มีรายชื่อสำรองเท่านั้น) 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ สาขาที่รับเพิ่มเติมและสาขาที่ยังไม่ครบจำนวน (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำรอง)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์