ตุลาคม 5, 2022
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ นายกนกศักดิ์ มุธิโต รองผู้อำนวยการ ฝ่าย...

read more