ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560  ด้วยวิธีประกวดรา...

read more
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ครูสารสนเทศฯ,ครูภาษาอังกฤษ,ครูช่างเชื่อม  << [download-attachment id="1531" title="คลิกที่นี่"] >>

read more