ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์