ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185

Contact Us

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สถานที่ตั้ง        เลขที่ 927 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์          0-3441-1248

โทรสาร           0-3441-1185

Website         www.skntc.ac.th

E-mail           sarabanstc@gmail.com , skntechnic@gmail.com