พฤษภาคม 28, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศหยุดทำการ 2 วัน

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   ประกาศหยุดทำการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มค - 2 กพ 62  (เริ่มเรียนปกติ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)เพื่อป้อ...

read more
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประชุม เรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม...

read more