ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

read more