ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารส...

read more