มีนาคม 4, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว.PA) ปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตาม...

read more