ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมร...

read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารส...

read more