ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 2565
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์