เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

read more
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   ณ วิทยาลัยเทคนิคสม...

read more