อาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”
ข่าว กิจกรรม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ  นายเสถียร   อุตวัต   ในการเข้าร้ับตำแหน่ง
ข่าว กิจกรรม
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
ข่าว กิจกรรม
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง