มีนาคม 4, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ  นายเสถียร   อุตวัต   ในการเข้าร้ับตำแหน่ง

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกนกศักดิ์  มุธิโต รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมแสด...

read more