เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ภาพพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

read more
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (บีบ รัด มัด ย้อม) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนวัตกรรม วิทยาลัย�...

read more
โครงการปลูกป่ารักษ์ทะเล

ด้วยชมรมวิชาชีพการเลขานุการร่วมกับชมรมวิชาชีพการตลาด​ ได้จัดทำโครงการปลูกป่ารักษ์ทะเล​ ในวันอาทิตย์ที่​ 13​ กันยายน​ 2563...

read more