เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
รูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำสมุนไพรสครับ ขัดผิวจากใบโรสแมรี่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2566  น�...

read more