September 17, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185

อ.สุนันทา พลโภชน์  ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

“ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยกับอาชีวะอาสา” อ.สุนันทา พลโภชน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู...

read more
ท่านประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สอศ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ท่านประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สอศ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ณ The Station ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สม...

read more
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ  นายเสถียร   อุตวัต   ในการเข้าร้ับตำแหน่ง

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกนกศักดิ์  มุธิโต รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมแสด...

read more