May 26, 2019
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ  นายเสถียร   อุตวัต   ในการเข้าร้ับตำแหน่ง

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกนกศักดิ์  มุธิโต รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมแสด...

read more
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more