มกราคม 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จัดทำชุดอุปกรณ์ป้อนเจลแอลกอฮอล์โดยไม่มีการสัมผัส เพื่อป้องกันโรคโควิค​19

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร​ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายณรงค์​ ไทยทอง และรองผู้อำนวยการนายนพณัช หง...

read more
ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ณ The Station ...

read more