มกราคม 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
ภาพพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

read more
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (บีบ รัด มัด ย้อม) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนวัตกรรม วิทยาลัย...

read more
ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

ท่านสุทธิพงษ์   จุลเจริญ    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ณ The Station ...

read more