ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง