อ.สุนันทา พลโภชน์ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าว กิจกรรม