วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบปกติ และ ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวสารประชาสัมพันธ์