ภาพพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าว กิจกรรม