ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง