ท่านประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สอศ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าว กิจกรรม