ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร “ร่วมพลังคนดี บริจาคโลหิต”
ข่าวสารประชาสัมพันธ์