SKNTC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร


• ประวัติความเป็นมา
• พันธกิจ วิทยาลัย
• SWOT วิทยาลัย
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลการเงินงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
• ติดต่อวิทยาลัย
• สถานที่ตั้งวิทยาลัย
• หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
• ปฏิทินการศึกษา 2560

• เครื่องกล
• ช่างกลโรงงาน
• โลหะการ
• ไฟฟ้ากำลัง
• อิเล็กทรอนิกส์
• การก่อสร้าง
• สถาปัตยกรรม
• บัญชี
• การขาย/การตลาด
• เลขานุการ
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานครูที่ปรึกษา
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• งานปกครอง

• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลฯ
• สำนักนโยบายและแผนฯ
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• หน่วยตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม
 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน ๘๙ รายการ[61/03/07] รายละเอียด 
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน [61/03/06] รายละเอียด 
 ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมสัมมนา ศึกษา ดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ คัน [61/02/13] รายละเอียด 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชาติ [61/01/24] รายละเอียด 
 ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียด 
 ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๐ รายการ [61/01/15] รายละเอียด 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [61/01/15] รายละเอียด 
ข่าวสาร
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-02-17 11:14:57 57 0 Approve
ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ 1 อัตรา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-02-12 17:46:48 47 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-25 17:02:23 184 0 Approve
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชาติ
เมื่อ : 2018-01-22 08:48:56 92 0 ข่าวสาร Approve
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-01-20 12:55:38 729 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันแม่ 60_08_11
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-20 16:14:44 53
ตักบาตรวันเฉลิมฯ 60_07_27
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-20 16:04:16 44
กีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 60_07_04
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-20 15:54:13 97
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 60_05_08_09
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-20 14:47:46 97
งานแสดงสิ่งประดิษฐ์ 60_02_10
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-20 14:38:10 53
ตักบาตรปีใหม่ 60_01_05
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-20 14:25:32 49

ทั้งหมด


ขณะนี้เวลา

ระบบ RMS2012

สถาบันการอาชีวศึกษา• ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
• วิธีการติดตั้งฟอนต์
• แบบรายงานขอซื้อ/จัดจ้าง
• ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ V-Cop
• วิธีการใช้ RMS ครู บุคลากร

ราคาน้ำมัน

สถิติ
เยี่ยมชม
770293  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail : sakorn_tc@hotmail.com
E-Mail : sarabanstc@gmail.com งานบริหารทั่วไป

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.152815 sec.