เมษายน 14, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b2-%e0%b9%80

📣📣ประกาศรายชื่อ รอบโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ (ปวช.) และ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ 👉
📌#ระดับ ปวช.
– รายชื่อโควตา ปวช.ระบบปกติ
https://drive.google.com/file/d/1A4oLLoDCKHKG4maFAP1OqVdgyC00xeb5/view?usp=sharing
– รายชื่อโควตา ปวช.ระบบทวิภาคี
https://drive.google.com/file/d/18w7tMMyMQx-ElqpX-DSQoDXh8P8u5Xi6/view?usp=sharing
📌#ระดับ ปวส.
– รายชื่อโควตา ปวส.ระบบปกติ
https://drive.google.com/file/d/18w7tMMyMQx-ElqpX-DSQoDXh8P8u5Xi6/view?usp=sharing
– รายชื่อโควตา ปวส. ระบบทวิภาคี
https://drive.google.com/file/d/1Up2rkoeisHoBMqJtqbPlKq60uWOkveId/view?usp=sharing
🔸ปวช. และ ปวส.ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน http://203.151.93.149/skntc/index.php/login
และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
❌หลังจากดาวน์โหลดเอกสารใบชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบ
🔸1.รหัสผู้สมัคร
🔸2. ชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร
**(ถูกต้องไหม ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง)
🔸📌หลังจากชำระเงิน 1- 3 วัน ให้เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการชำระเงินอีกครั้ง
http://203.151.93.149/skntc/index.php/login

Leave a Reply