September 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สถานศึกษาจัดการเรียนในรูปแบบ online และห้ามมีการรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเรียนฟรี 1/64 เป็นการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับนักเรียนโดยตรง 

Leave a Reply