ตุลาคม 29, 2020
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94

ด้วยชมรมวิชาชีพการเลขานุการ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (บีบ รัด มัด ย้อม) ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชมรมเลขานุการจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ที่ครูผู้สอนแผนกวิชาการเลชานุการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

Leave a Reply