พฤศจิกายน 28, 2020
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%81

โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน และนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม  2562  เวลา 08.00 – 17.00 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

Leave a Reply