ตุลาคม 29, 2020
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%a7

ด้วยชมรมวิชาชีพการเลขานุการ ได้จัดทำโครงการ ฝึกสอนลีลาศ – รำวง และกิจกรรมเข้าจังหวะ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 และในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ครูผู้สอนแผนกวิชาการเลขานุการ นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

Leave a Reply