ตุลาคม 29, 2020
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80

ด้วยชมรมวิชาชีพการเลขานุการร่วมกับชมรมวิชาชีพการตลาด​ ได้จัดทำโครงการปลูกป่ารักษ์ทะเล​ ในวันอาทิตย์ที่​ 13​ กันยายน​ 2563​ ณ​ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่​ 2​ (สมุทรสาคร)​ ต.บางหญ้าแพรก​ อ.เมือง​ จ.สมุทรสาคร​ ทางชมรมฯ​ จึงขอเรียนเชิญนักเรียน​ นักศึกษาที่มีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ​ สมัครได้ที่ชมรมวิชาชีพการเลขานุการหรือชมรมวิชาชีพการตลาด​ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

Leave a Reply