August 7, 2022
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8
📍 ประชาสัมพันธ์ 📍เรื่องการชำระเงินค่าอุบัติเหตุ+ค่าตรวจสุขภาพ (โอนชำระผ่านธนาคาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 พ.ค.65 😀
📍ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียน (ชำระเงินสดในวันมอบตัว 2-4 พ.ค.65)
(…….โปรดอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน…….)

Leave a Reply