เมษายน 14, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84
🟡ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบปกติ และ ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564🟡
1️⃣ รับสมัคร
      วันที่ 15  กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564  (**การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการเรียน)
#สมัครเรียนต่อระดับ ปวช.   คลิก – – >    https://forms.gle/na2GTiYSai9TC4oX7
 #สมัครเรียนต่อระดับ ปวส.   คลิก – – >    https://forms.gle/48u5bCEMCFqaJMXL6
#เฉพาะผู้สมัคร ปวส. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 712-6-03903-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 📌 ในระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564   2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.เท่านั้น
2️⃣ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจราณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  วันที่ 7 เมษายน  2564    http://www.skntc.ac.th/ หรือ เพจ FaceBook ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
3️⃣  ผู้ผ่านการพิจารณา จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 11  เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง   https://admission.vec.go.th 
4️⃣ ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบ Admission  วันที่ 19-23  เมษายน 2564 ผ่านเว็บไซต์  http://www.skntc.ac.th/ หรือ เพจ FaceBook ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
5️⃣  ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน  วันที่ 19-23  เมษายน 2564  ผ่านเว็บไซต์  http://www.skntc.ac.th/ หรือ เพจ FaceBook ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

6️⃣  การชำระเงิน #ปวช. #ปวส. ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน http://www.skntc.ac.th/ หรือ เพจ FaceBook ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ วันที่ 19-23  เมษายน 2564  เท่านั้น

7️⃣  เก็บเอกสารการชำระเงินและใบสมัครออนไลน์ ไว้เป็นหลักฐาน และนำมาแสดงในวันมอบตัวโดยทางวิทยาลัยฯ จะกำหนดวันมอบตัวภายหลัง

Leave a Reply