เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b4

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ  ประดับแถบ 2 สี ให้กับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
โดยมีนายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ตึกช่างกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565