พิธีประดับแถบ 2 สี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ข่าว กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์