ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8

เรื่องยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงนแมคคาทรอนิกส์พร้อมระบบเครือข่ายจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)