เมษายน 21, 2024
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-on-site-%e0%b8%84

ประกาศเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง
และช่วยให้การเรียนการสอนกลับสู่สภาวะปกติ