August 7, 2022
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a0%e0%b8%b2

💥ประกาศ💥ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับ (ปวช.) และ (ปวส.)  ทุกระดับชั้น
ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

🔸ปวช. และ ปวส. (ทุกระดับชั้น) ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน
คลิกที่นี่ — > http://203.151.93.149/skntc/index.php/login

และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ วันที่ 25  เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565 
❌หลังจากดาวน์โหลดเอกสารใบชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบ
🔸1. รหัสผู้สมัคร
🔸2. ชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร
**(ถูกต้องไหม ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง)

🔸3.เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และนำมาส่งคืนให้กับครูที่ปรึกษาภายหลัง
🔸4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้ว ทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้


🔸📌หลังจากชำระเงิน 1- 3 วัน ให้เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการชำระเงินอีกครั้ง

คลิกที่นี่ — > http://203.151.93.149/skntc/index.php/login

 

Leave a Reply