พฤษภาคม 10, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2
📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ (ปวช.) และ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564📣
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ 👉
📌#ระดับ ปวช.
– รายชื่อ ปวช.
 
📌#ระดับ ปวส.
– รายชื่อ ปวส.
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 🔸เมื่อมีรายชื่อในประกาศ🔸
🔸1. กรอกข้อมูลการสมัครพร้อมปริ้นใบสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง https://admission.vec.go.th
🔸2. ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ http://www.skntc.ac.th/ หรือ เพจ FaceBook ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และนำเอกสารการชำระเงินไปชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 เท่านั้น ❌หากพ้นกำหนดดังกล่าว❌ จะถือว่าสละสิทธิ์❌
🔸3. เก็บเอกสารการชำระเงินและใบสมัครออนไลน์ ไว้เป็นหลักฐาน และนำมาแสดงในวันมอบตัวโดยทางวิทยาลัยฯ จะกำหนดวันมอบตัวภายหลัง
🔸4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้ว ทางวิทยาลัย ขอสงวสิทธิ์ฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply