มกราคม 28, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ยินดีต้อนรับ
นายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายนพณัช หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

Leave a Reply