พฤษภาคม 10, 2021
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b0

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับ ปวส.
**คลิกเพื่อทำการอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ ปวส.
** https://drive.google.com/file/d/16tW9wPRRvkAOQfAzuMAi0s7fkPiaosfX/view?usp=sharing

 

สาขาดังต่อไปนี้ เรียนที่ วท.สมุทรสาคร (มหาชัย) สาขาดังต่อไปนี้ เรียนที่ วท.สมุทรสาคร (บ้านบ่อ)
 • เทคนิคการผลิต

– เครื่องมือกล    ***รับผู้จบ ปวช. สายตรง

– เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  ***รับผู้จบ ปวช. สายตรง

 • เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก (ทวิภาคี) ***รับผู้จบ ปวช. และผุ้จบ ม.6
 • เทคนิคโลหะ (ทวิภาคี) ***รับผู้จบ ปวช. สายตรง
 • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

– เมคคาทรอนิกฺส์และหุ่นยนต์ (สายตรง-ทวิภาคี)  รับผู้จบ ปวช. สายตรง

– เมคคาทรอนิกฺส์และหุ่นยนต์ (ม.6,ต่างสาขา-ทวิภาคี)  รับผู้จบ ปวช. ต่างสาขา และ ผู้จบ ม.6

– หุ่นยนต์และรับบอัตโนมัติ  (สายตรง-ทวิภาคี)  รับผู้จบ ปวช. สายตรง

– หุ่นยนต์และรับบอัตโนมัติ  (ม.6,ต่างสาขา-ทวิภาคี)  รับผู้จบ ปวช. ต่างสาขา และ ผู้จบ ม.6

 • การบัญชี

– การบัญชี    **รับผู้จบ ปวช. สายตรง

– การบัญชี (ทวิภาคี)    ** รับผู้จบ ปวช. สายตรง

 • การตลาด

– การตลาด  **รับผู้จบ ปวช. สายตรง

– การตลาด (ทวิภาคี)    **รับผู้จบ ปวช. สายตรง

 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก

– งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  (ทวิภาคี)   ***รับผู้จบ ปวช. สายตรง และต่างสาขา และ ผู้จบ ม.6

 • การจัดการสำนักงาน

– การจัดการสำนักงาน  (ทวิภาคี)   ***รับผู้จบ ปวช. สายตรง และต่างสาขา และ ผู้จบ ม.6

 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

– เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล      **รับผู้จบ ปวช. สายตรง                 

– เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)   **รับผู้จบ ปวช. สายตรง

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

– นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)   **รับผู้จบ ปวช. สายตรง

– นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ปกติ)  ***รับผู้จบ ปวช. ต่างสาขา และ ผู้จบ ม.6

 • เทคนิคเครื่องกล
  • เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
  • เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
 • ไฟฟ้ากำลัง
  • ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)      **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
 • เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี) **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
  • คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี) **รับผู้จบ ปวช. สายตรง
 • ช่างก่อสร้าง
  • ก่อสร้าง **รับผู้จบ ปวช. สายตรง

Leave a Reply