August 7, 2022
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab
✨ข่าวดี✨
ผู้จบการศึกษาใหม่ที่กำลังหางาน
คุณสมบัติ
☑ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
☑ หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี 2562 – 2563
☑ จบการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
เงื่อนไข
1. ลงทะเบียนผ่าน https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/ หรือ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
2. รับค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
3. ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564
วิธีการใช้งาน https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/manual
คำถามที่พบบ่อย https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/faq
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 034-836223-5

Leave a Reply