August 7, 2022
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%b9

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. ,ปวส.
และปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

จำหน่ายคู่มือ                                   วันที่ 14 กุมภาพันธ์  – 27 มีนาคม 2565

รับสมัคร                                        วันที่ 21 – 27 มีนาคม  2565

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์            วันที่ 2 – 3 เมษายน 2565

ประกาศผลสอบ                               วันที่ 7 เมษายน  2565

รายงานตัว                                      ระดับ ปวช. วันที่ 18 – 20 เมษายน 2565

    ระดับ ปวส. วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565

ระดับ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

จำหน่ายคู่มือ                                   วันที่  10 มกราคม  – 28  มีนาคม 2565

รับสมัคร                                         วันที่ 15 – 28 มีนาคม  2565

*** หมายเหตุ ผู้สมัครปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำหน่ายคู่มือการสมัคร  ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (มหาชัย)

สอบถามเพิ่มเติม 034 – 411248

 

Leave a Reply