ธันวาคม 6, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2
การตรวจราชการตามนโยบายของการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ของผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์)
เขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดสมุทรสาคร)
ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร