พฤษภาคม 28, 2023
โทรศัพท์ : 034-411248 โทรสาร : 034-411185
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการ การตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ระดับภาค ภาคกลาง
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (บ้านบ่อ)