วิจัยในชั้นเรียน

1. ทดสอบผลงานนักศึกษา ดาวน์โหลด

.emd_dl_red_darker {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #f24537), color-stop(1, #c62d1f) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #f24537 5%, #c62d1f 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#f24537′, endColorstr=’#c62d1f’);
background-color:#f24537;
-webkit-border-top-left-radius:0px;
-moz-border-radius-topleft:0px;
border-top-left-radius:0px;
-webkit-border-top-right-radius:0px;
-moz-border-radius-topright:0px;
border-top-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-right-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomright:0px;
border-bottom-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-left-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomleft:0px;
border-bottom-left-radius:0px;
text-indent:0;
border:1px solid #d02718;
display:inline-block;
color:#ffffff !important;
font-family:Georgia;
font-size:15px;
font-weight:bold;
font-style:normal;
height:41px;
line-height:41px;
width:153px;
text-decoration:none;
text-align:center;
text-shadow:1px 1px 0px #810e05;
}
.emd_dl_red_darker:hover {
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #c62d1f), color-stop(1, #f24537) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #c62d1f 5%, #f24537 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#c62d1f’, endColorstr=’#f24537′);
background-color:#c62d1f;
}.emd_dl_red_darker:active {
position:relative;
top:1px;
}

2. ทดสอบผลงานนักศึกษา   ดาวน์โหลด

.emd_dl_red_darker {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #f24537), color-stop(1, #c62d1f) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #f24537 5%, #c62d1f 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#f24537′, endColorstr=’#c62d1f’);
background-color:#f24537;
-webkit-border-top-left-radius:0px;
-moz-border-radius-topleft:0px;
border-top-left-radius:0px;
-webkit-border-top-right-radius:0px;
-moz-border-radius-topright:0px;
border-top-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-right-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomright:0px;
border-bottom-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-left-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomleft:0px;
border-bottom-left-radius:0px;
text-indent:0;
border:1px solid #d02718;
display:inline-block;
color:#ffffff !important;
font-family:Georgia;
font-size:15px;
font-weight:bold;
font-style:normal;
height:41px;
line-height:41px;
width:153px;
text-decoration:none;
text-align:center;
text-shadow:1px 1px 0px #810e05;
}
.emd_dl_red_darker:hover {
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #c62d1f), color-stop(1, #f24537) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #c62d1f 5%, #f24537 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#c62d1f’, endColorstr=’#f24537′);
background-color:#c62d1f;
}.emd_dl_red_darker:active {
position:relative;
top:1px;
}

3. ทดสอบผลงานนักศึกษา   ดาวน์โหลด

.emd_dl_red_darker {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #f24537), color-stop(1, #c62d1f) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #f24537 5%, #c62d1f 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#f24537′, endColorstr=’#c62d1f’);
background-color:#f24537;
-webkit-border-top-left-radius:0px;
-moz-border-radius-topleft:0px;
border-top-left-radius:0px;
-webkit-border-top-right-radius:0px;
-moz-border-radius-topright:0px;
border-top-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-right-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomright:0px;
border-bottom-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-left-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomleft:0px;
border-bottom-left-radius:0px;
text-indent:0;
border:1px solid #d02718;
display:inline-block;
color:#ffffff !important;
font-family:Georgia;
font-size:15px;
font-weight:bold;
font-style:normal;
height:41px;
line-height:41px;
width:153px;
text-decoration:none;
text-align:center;
text-shadow:1px 1px 0px #810e05;
}
.emd_dl_red_darker:hover {
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #c62d1f), color-stop(1, #f24537) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #c62d1f 5%, #f24537 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#c62d1f’, endColorstr=’#f24537′);
background-color:#c62d1f;
}.emd_dl_red_darker:active {
position:relative;
top:1px;
}

4. ทดสอบผลงานนักศึกษา   ดาวน์โหลด

.emd_dl_red_darker {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #f24537), color-stop(1, #c62d1f) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #f24537 5%, #c62d1f 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#f24537′, endColorstr=’#c62d1f’);
background-color:#f24537;
-webkit-border-top-left-radius:0px;
-moz-border-radius-topleft:0px;
border-top-left-radius:0px;
-webkit-border-top-right-radius:0px;
-moz-border-radius-topright:0px;
border-top-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-right-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomright:0px;
border-bottom-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-left-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomleft:0px;
border-bottom-left-radius:0px;
text-indent:0;
border:1px solid #d02718;
display:inline-block;
color:#ffffff !important;
font-family:Georgia;
font-size:15px;
font-weight:bold;
font-style:normal;
height:41px;
line-height:41px;
width:153px;
text-decoration:none;
text-align:center;
text-shadow:1px 1px 0px #810e05;
}
.emd_dl_red_darker:hover {
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #c62d1f), color-stop(1, #f24537) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #c62d1f 5%, #f24537 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#c62d1f’, endColorstr=’#f24537′);
background-color:#c62d1f;
}.emd_dl_red_darker:active {
position:relative;
top:1px;
}

5. ทดสอบผลงานนักศึกษา   ดาวน์โหลด

.emd_dl_red_darker {
-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #f5978e;
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #f24537), color-stop(1, #c62d1f) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #f24537 5%, #c62d1f 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#f24537′, endColorstr=’#c62d1f’);
background-color:#f24537;
-webkit-border-top-left-radius:0px;
-moz-border-radius-topleft:0px;
border-top-left-radius:0px;
-webkit-border-top-right-radius:0px;
-moz-border-radius-topright:0px;
border-top-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-right-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomright:0px;
border-bottom-right-radius:0px;
-webkit-border-bottom-left-radius:0px;
-moz-border-radius-bottomleft:0px;
border-bottom-left-radius:0px;
text-indent:0;
border:1px solid #d02718;
display:inline-block;
color:#ffffff !important;
font-family:Georgia;
font-size:15px;
font-weight:bold;
font-style:normal;
height:41px;
line-height:41px;
width:153px;
text-decoration:none;
text-align:center;
text-shadow:1px 1px 0px #810e05;
}
.emd_dl_red_darker:hover {
background:-webkit-gradient( linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #c62d1f), color-stop(1, #f24537) );
background:-moz-linear-gradient( center top, #c62d1f 5%, #f24537 100% );
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#c62d1f’, endColorstr=’#f24537′);
background-color:#c62d1f;
}.emd_dl_red_darker:active {
position:relative;
top:1px;
}