ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์